wastewater_uv_systems

 

Systemy UV ścieków

W celu ochrony środowiska naturalnego (rzeki, jeziora, plaże, obszary przybrzeżne) wprowadzono coraz surowsze przepisy w celu ograniczenia uwalniania patogennych mikroorganizmów pochodzących ze ścieków domowych. Dlatego wiele zakładów oczyszczania ścieków przyjęło ultrafiolet (UV) jako najbardziej odpowiednią opcję leczenia w przeciwieństwie do dezynfekcji chemicznej.

Dezynfekcja UV ścieków komunalnych jest jedyną opłacalną alternatywą dezynfekcji, która nie ma możliwości tworzenia lub uwalniania rakotwórczych produktów ubocznych do środowiska. Ponadto UV jest skutecznym środkiem dezynfekującym dla pierwotniaków odpornych na chlor, takich jak Cryptosporidium i Giardia. Nieregulowane w ściekach, te szkodliwe pierwotniaki, jeśli nie są leczone, mogą znaleźć drogę do ujęć wody pitnej lub wód rekreacyjnych.

 

Jakość i przystępność cenowa

Innowacyjna technologia

Szeroka gama produktów

Ogólnoświatowa sieć partnerów